Konferencija ir diskusijų formumas “Atliekų tvarkymas 2017”

14 metų vystomas inovatyvus renginys Konferencija ir diskusijų forumas “Atliekų tvarkymas” – tai aplinkosaugos, ekonomikos ir visuomeninio progreso nuomonių ir įžvalgų platforma. Atsižvelgiant į pasaulines tvaraus vystymosi ir tvarių renginių tendencijas, šio renginio organizatoriai ėmėsi lyderystės ir šiemet inicijavo pirmąjį lietuvišką tvarų renginį, atitinkantį tarptautinius atsakingų renginių kriterijus. Tokio renginio misija – tapti geruoju pavyzdžiu ir įkvėpimo šaltiniu dalyviams, partneriams, rėmėjams ir suinteresuotoms šalims, kuris praturtintų atsakingumo potyriu bei skatintų tvarių renginių organizavimą Lietuvoje.

UAB “Exitus” kartu su renginio organizatoriais UAB “Ekokonsultacijos” ir UAB “Marmelad” profesionaliai siekė išsikeltų tikslų bei sutarė vystyti ilgametę partnerystę. Pirmojo renginio metu buvo išsiaiškinti ilgalaikio suinteresuotųjų renginio šalių dialogo prioritetai, pasirašyta pirmoji Lietuvoje Tvarios partnerystės deklaracija tarp renginio organizatorių, partnerių ir rėmėjų, skatinama savanorystė grįsta teisinėmis sutartimis, tikslingai palaikomas vietos verslas, sistemingai kontroliuojami aplinkosauginiai renginio aspektai.

Atsakingo renginio meniu sudarė 75 % vegetarinis maistas, 94 % vietos kilmės produktai, 100 % stalo vanduo. Renginio organizatoriai visiškai atsisakė plastiko įsigijimo ir naudojimo, taip pat dekoracijų; skatino mažinti popieriaus vartojimą, naudotis viešuoju transportu arba dalintis nuosavu automobiliu. Profesionaliai apskaityta renginio metu suvartotos elektros ir šildymo energijos, naudotų medžiagų, maisto, gėrimų, logistikos, atliekų sukaupimo ir perdirbimo aplinkosauginis pėdsakas.

Tvaraus renginio ataskaita “Atliekų tvarkymas 2017”: TVARAUS RENGINIO ATASKAITA ATF2017